Thư viện tỉnh Bình Phước
Giờ hoạt động: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 đến thứ 7)

Tổng quan thư viện huyện Lộc Ninh

1/ Tổng quan về huyện:

- Diện tích: 853,95 km².

- Số lượng xã, thị trấn: 1 thi trấn và 15 xã.

- Dân số: 115.268 người.

2/ Về Thư viện:

Lịch làm việc:

+  Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

+  Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

- Vốn tài liệu: 14.300 bản.

- Đơn vị chủ quản: Phòng Văn hóa và Thông tin.

3/ Nhân sự:

- Họ và tên: Võ Thị Thiên Nga.

+ Trình độ, chuyên ngành: Cao đẳng CNTT.

+ ĐT: 0989701498

+ Email: thiennga0210@gmail.com

4/Tình hình hoạt động: 

- Ứng dụng công nghệ thông  tin: 21 máy vi tính (Sở Khoa học và Công nghệ tài trợ)

- Tuyên truyền, phục vụ: 

+ Trưng bày sách phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và của ngành thư viện.

+ Lượt bạn đọc: 2.200 lượt

+ Lượt sách luân chuyển: 1.800 lượt.

5/ Bưu điện Văn hóa xã: 12 Bưu điện Văn hóa xã: Lộc Tấn, Lộc Điền, Lộc Khánh, Lộc Thuận, Lộc Thành,  Lộc Hiệp, Lộc Quang, Lộc Hưng, Lộc Thịnh, Lộc Thiện, Lộc Thái (xã Lộc Thái tạm ngưng hoạt động)

6/ Thư viện xã thuộc Dự án BMGF-VN: 02 xã (Lộc Hưng, Lộc Hiệp).